[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

Black and Silver Miniature Schnauzer Gallery

gidget.jpg (26934 bytes) deciso.jpg (14639 bytes) tari-2.gif (42542 bytes)
Ch. Sercatep's Strut N Honey

D'Altomonte Da Capo (left)
D'Altomonte Deciso (right)

Owned/Breeder: Kati Chudoba - Malaga, Spain

"Northstar's Princess of Tara"
Owner: Jon & Val Simich - Santa Barbara, California, USA

ulysses.jpg (46663 bytes) niki2-small.jpg (24568 bytes)
"Swedish CH Art Deco Ulysses"
Owner: Christer & Lena Karlsson - Sweden
"Latshaw's Niki Germain"
Breeder: Carol Ann L. Patterson, Sterling, Virginia, USA

Owner: Mary Jane Germain and Leonard Yanoff - Sterling, Virginia, USA