[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

 

ลักษณะของ miniature schnauzer ที่ดี ลักษณะของ miniature schnauzer ที่มี โครงลำตัว ใหญ่เกินไป ลักษณะของ miniature schnauzer ที่มี โครงลำตัว เล็กเกินไป
     
ลักษณะด้อยที่มีหัวด้านบนใหญ่แหลม และหน้าสั้น ลักษณะด้อยที่มีใบหูใหญ่ และพับห้อยมากเกินไป แต่ลักษณะหัวดี ลักษณะด้อย ที่มีใบหูอยู่สูงเกินไป หัวเล็ก และ หน้ายาวเกินไป
     
 
ลักษณะหัวและหูที่ดี ของ miniature schnauzer   ลักษณะต่างๆที่ต้องพิจารณา (ยังมีต่อ)
     
ลักษณะฟันที่ขบกันเป็นอย่างดี ลักษณะฟันที่ไม่ดี ลักษณะฟันที่ไม่ดี
     
 
     
     
 
รูปหน้าที่ดี (เป็นสี่เหลี่ยม)   รูปหน้าที่ไม่ได้ขนาด เช่นหัวโต หรือเล็กเกินไป
       
ลักษณะการเดินที่ไม่ดี ขาหน้า ลักษณะการเดินที่ดี ทั้งขาหน้า และหลัง ลักษณะการเดินที่ไม่ดี ขาหลัง