[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

 การถอน และตัดแต่งขน (GROOMING) ... ตอนที่ 1

grooming01.jpg (94769 bytes) grooming02.jpg (96429 bytes) grooming03.jpg (102099 bytes) grooming04.jpg (95211 bytes)
ก่อนทำการถอน และตัดขน ให้อาบน้ำอาบท่า เสียก่อนก็จะดี  เริ่มถอนจาก บริเวณด้านหลังของคอ ขณะที่ทำการถอนขน ให้จับสุนัขให้แน่น และให้ส่วนผิวหนังตึง  เมื่อเริ่มถอนขน ออกไปบ้าง ก็จะเริ่ม เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
grooming05.jpg (93480 bytes) grooming06.jpg (97261 bytes) grooming07.jpg (105159 bytes) grooming08.jpg (93487 bytes)
ถอนขนบริเวณหาง ในขณะที่ ทำการถอนด้านข้าง  ให้จับสุนัขนอนลง  และ ใช้มีดถอนขน อย่างหยาบ ถอนบริเวณนี้ หากจับไว้ดีแล้ว เจ้า Miniature Schnauzer ของเรา ก็จะไม่ดิ้น และ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ขณะทำการถอน บริเวณไหล่ ให้จับสุนัข อยู่ในท่ายืน
grooming09.jpg (89165 bytes) grooming10.jpg (70648 bytes) grooming11.jpg (66685 bytes) grooming12.jpg (66925 bytes)
 รุปลักษณ์ ที่ดูดีขึ้น โดยเฉพาะ ที่ได้ถอนส่วนหลัง ไปแล้ว บริเวณส่วนหัว ให้ใช้มีด ชนิดละเอียด ในการถอนขน เริ่มถอนบริเวณใต้คาง บริเวณส่วนลำคอ ให้ตัดด้วย ปัตตาเลียน
grooming13.jpg (65390 bytes) grooming14.jpg (105015 bytes) grooming15.jpg (108326 bytes) grooming16.jpg (98570 bytes)
การตัดบริเวณ ใต้คาง และ ลำคอ ให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะ อาจทำให้บาดเจ็บได้ ใช้ปัตตาเลียน ตัดแต่งบริเวณใบหู ด้านนอก เสร็จแล้วเริ่มตัดด้านในใบหู บริเวณใบหูให้ใช้กรรไกร เล็มบริเวณปลายหู ให้เรียบร้อย
 

    | 1 | 2 | 3 |