[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

 การถอน และตัดแต่งขน (GROOMING) ... ตอนที่ 2

grooming17.jpg (105352 bytes) grooming18.jpg (66643 bytes) grooming19.jpg (59856 bytes) grooming20.jpg (57652 bytes)
ทำเสร็จแล้ว ก็ออกมาสวย อย่างนี้ หลังจากนั้น ก็เริ่มขั้นตอน การตบแต่ง การตัดขนคิ้ว ให้ใช้กรรไกรชนิดตรง ตัดตามรูป  ตัดเคราด้านข้าง
grooming21.jpg (106321 bytes) grooming22.jpg (99978 bytes) grooming23.jpg (86544 bytes) grooming24.jpg (86420 bytes)
ใช้ปัตตาเลียน ตัดบริเวณก้น รูป บริเวณก้นที่ตัดเรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปก็ ใช้กรรไกรตัดแต่ง บริเวณขนที่ขาด้านใน  เมื่อตัดขนที่ขาเสร็จแล้ว ก็จะเป็นดังรูป ระวังอย่าตัดออกมาก จนเกินไป
grooming25.jpg (39430 bytes) grooming26.jpg (35808 bytes) grooming27.jpg (57343 bytes) grooming28.jpg (58992 bytes)
 เล็มบริเวณรอบเท้า ขนที่เกินมาด้านหลังของขา ให้ใช้กรรไกรเล็ม  เล็มให้เข้ารูป หลังจากเสร็จแล้ว
grooming29.jpg (94115 bytes) grooming30.jpg (95515 bytes) grooming31.jpg (95508 bytes) grooming32.jpg (87496 bytes)
ใช้กรรไกรเล็มบริเวณขาหน้า ระมัดระวังขณะเล็มข้อเข่า เล็มบริเวณเท้าหน้า ผลงาน หลังจากตัดแต่ง ขาหน้าเสร็จ
 

     | 1 | 2 | 3 |