[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

สุขภาพ และการดูแล (Health)

เนื่องจาก เรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญ ในการให้การดูแล แก่เจ้า Miniature Schnauzer ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง ได้รับคำแนะนำ จากสัตว์แพทย์ ซึ่งเป็น ผู้ที่มีความรู้จริงๆ ดังนันผู้เขียนจึงขออนุญาต ที่จะทำ link ไปที่ Thaivet เพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับความรู้ และคำแนะนำ อย่างถูกต้อง 


  มีรายละเอียด เกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึง โรคสำคัญในสุนัข ที่ควรรู้ ซึ่งสามารถศึกษาได้เพื่อเป็นความรู้ไว้ดูแล เจ้าสมาชิกตัวน้อยๆของเรา ให้มีความสุขต่อไป 

 

 

โรคสุนัข

   

ู้

สาระน่ารู้

   
   

  โรคพิษสุนัขบ้า
  โรคลำใส้อักเสบติดต่อ
  โรคไข้หัดสุนัข
  รคปอดบวม
  โรคพยาธิหัวใจ

     

โปรแกรม วัคซีน สำหรับสุนัข

   
                 
   

ขอขอบคุณ คุณหมออิทธิเดช วิเชียรรัตน์ และ คุณหมอ ปิยะพันธุ์ พันธุ์เพ็ง ไว้ ณ. ที่นี้ด้วยครับ