[หน้าแรก-Home] [ลักษณะพันธุ์-Characteristic] [วิธีเลือกสุนัข-Choose] [การดูแลขน-Grooming] [ลูกสุนัข-Puppy] [รูปที่น่ารัก-Gallery] [ใบพันธุ์ประวัติ-Pedigree] [สุขภาพ-Health] [อาหาร-Food] [อุปกรณ์-Accessories] [จากเพื่อนๆ-Members] [เครือข่ายสังคม-Facebook] [หนังสือ-Books] [Links] [FAQ]

จากคุณ Nipon

 


 

 

สวัสดีครับ  Jimmy the Hitz อายุ 6 เดือนของผม (ตอนถ่ายรูนี้อายุ 2เดือน)

   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10